Şartname

GÜZEL ORDU

4. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ1) KONU

Güzel Ordu 4. Fotoğraf Yarışmasının konusu ‘’ADALET’’ tir.

2) AMAÇ

Toplumda ADALET konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve daha adil bir hayat için mücadele etmek gerektiğini vurgulamak; konuyla ilgili yaklaşımları fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatmak. Fotoğraf sanatını kendine uğraş edinenlerin Adalet konusuna/sorunsalına bakışı yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, çalışmalarını desteklemek ve eserlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak.

3) YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

4) YARIŞMANIN TÜRÜ

Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.

5) KATILMA KOŞULLARI

5.1 Yarışma herkese açıktır.
5.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5.3 Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
5.4 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
5.5 Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
5.6 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5.7 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
5.8 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
5.9 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
5.10 Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
5.11 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
5.12 Fotoğraflar 1 TEMMUZ 2020 – 19.EKİM.2020 tarihleri arasında www.gofotofest.org adresine online olarak yüklenerek gönderilecektir.
Son başvuru tarihi 19 EKİM 2020 Saat 24.00’tür.
5.13 Yarışmada ödül alan eserler Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin www.gofotofest.org web sitesinde yayınlanacaktır.
5.14 Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.
5.15 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.
5.16 Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

6) TELİF (KULLANIM) HAKLARI

A) Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin Hak ve Sorumlulukları

6.1 Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne ait olacaktır. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü meteryal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir. (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamktadır.) Yarışmada ödül veya sergileme al(a)mayan diğer fotoğraflar yarışmanın bitiminden sonraki otuz gün içinde sistemden silinir.

6.2 Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, bu eserleri web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. Kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

6.3 Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

6.4 Planlanan yarışmasergisi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar tarafımızdan bastırılacak olup katılımcılardan herhangibir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra derneğin arşivinde kalacaktır.

6.5 Katılımcı bu şartlarla ve özellikle de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kaynaklı olası taleplerle ilgili kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını, fikri mülkiyet hakkına ilişkin olarak her nevi talep ve dava haklarından gayri kabili rucu feragat etmiş sayıldığını kabul ve beyan etmektedir.

6.6 Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.Güzel Ordu Kültür Sanat derneği Katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.7 Yarışma sonuçları ( Ödül ve sergileme alan fotoğraflar ) Derneğimizin www.gofotofest.org web sitesinde ve sosyal medya
( Facebook – Instagram – Twitter / gzlordu ) hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılara sonuçlar e-posta ile duyurulacaktır.

B) Eser sahipleri hak ve sorumlulukları
6.8 Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.9 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali ( Raw ve jpeg ) kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 4 MB tan fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından CD/DVD veya İnternet üzerinden Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğine teslim edilecektir.
6.10) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
6.11 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına yapılacak ödül töreninden sonra Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından yatırılacaktır.
6.12 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

7) FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ

7.1 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

7.2 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

7.3 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

7.4 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”)

8) FOTOĞRAF GÖNDERİLMESİ

8.1 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 3600 piksel boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
8.2 Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.

8.3 Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak www.gzlordu.org adresinden yarışmalar bölümünde Fotoğraf yarışması kısmından Başvur-Yükle-Gönder butonundan yüklenerek yollanmalıdır.
8.4 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
8.5 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@gzlordu.org adresine mail atarak ya da derneğin +90 212 982 52 40 numaralı telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

9) 2020 YILI YARIŞMA TAKVİMİ

9.1 Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Temmuz 2020

9.2 Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Ekim 2020

9.3 Sonuç Bildirimi : 19 Kasım 2020

9.4 Ödül Töreni : Sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır.

10) ÖDÜLLER

10.1 DERECEYE GİRENLER
Birinciye 1.500 TL + Plaket
İkinciye 1.000 TL + Plaket
Üçüncüye 500 TL + Plaket

10.2 SERGİLEME
10.3 Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için fotoğraf başına 50 TL verilecektir.
10.4 Yurtdışından katılanlar hariç dereceye girenler ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmalıdır.

11) SEÇİCİ KURUL

 • DİLAN BOZYEL
 • ERDEM KIRIM
 • MEHMET TURGUT
 • MURAT KÖKSAL
 • MUSTAFA SEVEN
 • RECEP KÖROĞLU
 • SEBATİ KARAKURT
 • SERHAT KIR

12) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ

Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

 • Instagram.com/gzlordu
 • Facebook.com/gzlordu
 • Twitter.com/gzlordu

13)

Sergi ve ödül töreninin tarihi ve yeri sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır. Konuyla ilgili bilgilendirme katılımcılara mail yoluyla yapılacaktır.

14)

Bu şartname 14 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuru yapan kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.